Metsä ja tyngät puut

Oppilashuolto on mahdollisen sote-muutoksen myötä noussut julkiseen keskusteluun. Viimeinkin. Keskustelu kuitenkin ontuu kuin puujalkainen vanhus. Toisaalta se kuvastaa surullisuudessaan nykymuotoisen oppilashuollon kokonaisuutta varsin hyvin. Kahden eri toimialan hallinnoima kokonaisuus vaatisi vankkaa yhteistyötä ja yhteistä johtamisen kulttuuria. Sillä oppilashuolto ei suinkaan ole ainoastaan kuraattorin ja psykologin palvelu kouluyhteisössä, se on myös koulu-ja opiskeluterveydenhuollon palvelu kouluyhteisössä. Kolmannesta…