Meistä

Hyvinvoinnin akatemia antaa äänen kouluissa työskenteleville ammattilaisille. Täällä vierailee opettajia, terveydenhoitajia, erityisopettajia, kuraattoreita, psykologeja, keittiöhenkilökuntaa… Heistä jokainen saa tuoda julki oman, rehellisen näkökulmansa koulujen ja oppilaitosten arjesta.

Olemme välttämättömän muutoksen edessä. Tulevaisuuden työelämä vaatii uudenlaisia taitoja. Koulutuksen tulee elää ajassa. Samaan aikaan nuorten mielenterveyspalveluiden tarve on on kasvanut selvästi. Jonkun on muututtava. Paitsi yhteiskunnassa, myös kouluyhteisöissä ja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kirjoittajat jakavat huolen lasten ja nuorten sekä oppilaitoksissa opiskelevien hyvinvoinnin kehityssuunnasta sekä palveluiden riittävyydestä. Samalla haluamme avata niitä tunteita ja ajatuksia, joita työ meissä herättää. Haluamme rakentaa aitoa moniammatillista keskustelua, oppia toisiltamme ja pohtia yhdessä ajassa nousevia, opetusta ja koulutusta sekä oppilashuollon palveluita koskettavia teemoja.

Tervetuloa aitiopaikalle kouluun, yhdelle lapsuuden ja nuoruuden kivijaloista!


Kirjoittajat työskentelevät erilaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri Suomea. Kuvatut tarinat on muokattu, eivätkä ne kerro yksittäisistä tapauksista. Aihepiirit ovat kuitenkin niitä, jotka ovat meille työssämme arkea.

Keskustelu vie maailmaa eteenpäin. Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut maailman näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit parantavat myös yhteiskunnallisia päätöksiä. Kirjoitathan siis asiallisesti ja rakentavasti. Kommenttien tulee olla hyvien tapojen mukaisia. Kunnianloukkaus, kiihotus kansanryhmää vastaan tai yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen ovat rikoslain nimekkeitä. Moderaattoreilla on oikeus poistaa asiattomat tai muuten sopimattomat viestit kokonaan tai osittain ja ilman perusteluja.